10/8-2012
Middelalderborgen Østergaard


1390-1434 skriver Niels Krabbe sig til "Østerholm". På den tid er herresædet i Gl.Åsted formodentligt opgivet og avlsbygningerne m.v. flyttet et par km mod syd. Her - på østerholmene umiddelbart øst for Nissum by og syd for Åsted kirke - opførte ridderen Lucas Krabbe o. 1500 det første befæstede stenhus på 9,5 x 7m, i to stokværk over en lav kælder. 1536 opførtes hovedfløjen mod syd med riddersal og portgennemgang. Det ældste stenhus indgår endnu som vestfløjen i det borganlæg, som sønnen Ivar Krabbe med byggerier o.1550 fuldførte til en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9x9 m - og med voldgrave og høje, omkransende volde. Inden sin død i 1561 nåede Ivar Krabbe at få kompletteret godset, så han 4.7.1560 kunne få kgl. brev på birkeretten i Åsted sogn. Samtidig fik han også birkeret for Krabbesholm gods i Resen ved Skive. Birketinget i Åsted holdtes umiddelbart øst for kirken. Retterstedet - "Galgehøj" - lå i Gl.Åsted nær det gamle voldsted - og endnu meget synligt på lang afstand. 1688 sammenlagdes herreder og birker i Salling, med fælles tingsted på Bostrup Tinghøj ved Lyby kirke, hvor det gamle sysselting sagdes at være holdt.

På stedet:

Ankomst kl.: 19:00
Afgang kl.: 06:00

Observatørerne: 

Thomas Andersen
Karina Bendiksen
Tommy Jensen

Vejrforhold: 

Forgik indendørs

Lyd materiale:

Vi mener der bliver sagt: "Dril dig" Vi mener der bliver "Hvem er i"
1. 7.
Vi mener der bliver sagt: "Hallo" Vi mener der bliver sagt: "Hvor gammel er de"
2. 8.
Vi mener der bliver sagt: "Har hende" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
3. 9.
Vi mener der bliver sagt: "Heil" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
4. 10.
Vi mener der bliver sagt: "Her op"  Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
5. 11.
Vi mener der bliver sagt: "Hvem er de" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
6. 12.

Billede materiale:

Du er velkommen til at kigge vores materiale igennem og drage din egen konklusion.
Vi høre meget gerne fra dig hvis du finder noget vi har overset.
 
 


Copyright © 2008 - Ghosthunting.dk. Alle rettigheder reserveret.
Sitemap